YEMEN DOSTLUK VE DAYANIŞMA DERNEĞI

  • Hakkımızda
  • Misyonumuz
  • Vizyonumuz
  • Değerlerimiz

Yemen Dostluk ve İşbirliği Derneği

Yemen Dostluk ve Dayanışma Derneği, (14/02/2014) tarihinde Türkiye'nin ilk Yemen Derneği olarak kurulmuş, Merkezi İstanbul'da bulunan bağımsız, kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur. Çalışmalarını İstanbul Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü tarafından verilen (2349) kütük numarasıyla yürütmektedir. Uluslararası kalite ve mükemmellik standartlarına uygun olarak toplum üzerinde sürdürülebilir verimli ve etkili bir etkiyi oluşturmak için insan yetiştirmek ve güçlendirmek alanlarına önem vermektedir. Yemen Dostluk ve Dayanışma Derneği, resmi ve bölgesel kurumlar nezdinde tanınmakta ve birçok bölgesel ve uluslararası ortaklığa sahiptir.

Misyonumuz:

Sürdürülebilir değer ve etkiye sahip kalkınma programlarının ve toplumsal girişimlerin uygulanması ve etkin iş birliği ve ortaklık ilişkilerinin kurulması yoluyla, uzmanlığımızın ve kaynaklarımızın optimum yatırımı ile zamana ayak uydurarak, en iyi uygulamalara ve kurumsal çalışma standartlarına uygun olarak insan yetiştirmeye ve ona iyi bir hayat sunmak için çalışıyoruz.

Vizyonumuz:

İnsan yetiştirmede ve sürdürülebilir toplumsal etki ile kapsamlı bir kalkınma oluşturmasını sağlamada öncü bir model olmak.

Değerlerimiz:

Temayüz

Kalite

Ortaklık

Şeffaflık

Aidiyet

Başarılarımız

Videoyu oynat
0
Önceki yıllar için yararlanıcıların toplam sayısı
0
Eğitim
0
Kapasite geliştirme
0
İlişkiler
0
Öğrenci aktiviteleri
0
İnsani girişimler
0
Topluluk girişimleri

Odak Alanlarımız

Eğitim

Vakıf ve yatırım

Vakıf ve yatırım

Eğitim ve kapasite geliştirme

Eğitim ve kapasite geliştirme

Topluluk girişimleri

Topluluk girişimleri

öğrenci aktiviteleri

öğrenci aktiviteleri

insani girişimler

insani girişimler

Ortaklarımız

قالوا عنّا