YEMEN DOSTLUK VE DAYANIŞMA DERNEĞI

Eng. Alaa Alhemyari

Öğrenci Barınma Projesi

Öğrenci Barınma Projesi Proje Fikri: Projenin ana fikri, İstanbul’da maddi zorluklar nedeniyle barınma ve beslenme ücretlerini ödemekte güçlük çeken Yemenli öğrencilere destek sağlamak amacıyla güvenli barınma ortamı sağlamaktır. Proje, ihtiyaç sahibi öğrencilere barınma ve beslenme imkânı sunarak eğitimlerini tamamlamalarına olanak tanıyarak, bilgi ve becerilerini, işlevsel becerilerle donatıp geleceklerini inşa etmeleri için tasarlanmıştır. Öğrenci konutları (yurt…

Okul Öğrencilerine Eğitim Sponsorluk Programı Projesi

Okul Öğrencilerine Eğitim Sponsorluk Programı Projesi Proje Fikri:  Eğitim Sponsorluk Programı, okul öğrencileri için kapsamlı bir eğitim destek programı sunar. Öğrencilere, mesleki yöntem ve yaratıcı yaklaşımlarla tasarlanmış etkileşimli aktiviteler ve programlar aracılığıyla eğitim ve beceri alanlarında bütünsel bir yaklaşım sağlanır. Proje, öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla öğrenim ücreti, eğitim kursları ve sosyal aktiviteleri kapsar. Bu…

Kısmi Burs Projesi

Kısmi Burs Projesi Proje Fikri: Kısmi Burs Projesinin ana fikri, Yemenli öğrencilerden acil ihtiyaç sahibi olanlara aylık bir miktar ödeme yaparak eğitim ve yaşam giderlerini karşılama konusunda katkıda bulunmaktadır. Bu burs öğrencinin eğitimini sürdürmesine ve akademik seviyesini artırmasına olanak tanır. Ve böylece daha sonra kendi, ailesi ve toplumu için fayda sağlayabilir.  Ana Hedef: Maddi sıkıntı…

Yetenekli Öğrencilere Yönelik Kapsamlı Eğitim Bursları Projesi

Yetenekli Öğrencilere Yönelik Kapsamlı Eğitim Bursları Projesi Projenin Amacı: Türkiye’de Üniversite eğitimi alan üstün yetenekli ve başarılı Yemenli öğrencilere yönelik çeşitli hizmetleri içeren kapsamlı burs yardımı sunmaktadır.  Bu hizmetler arasında aylık maddi destek, konaklama, yemek, eğitim, çeşitli etkinlikler ve programlar bulunmaktadır. Bu teşvik edici eğitim ortamı ile öğrencinin akademik, kişisel ve toplumsal başarısı yükselterek toplumunu…

Yemenli öğrenciler için öğrenci forumları projesi

Yemenli öğrenciler için öğrenci forumları projesi Proje Fikri: Türkiye’ye gelen Yemenli öğrenci sayısının her geçen yıl arttığı ve Türkiye’deki Yemenli öğrenci sayısının 63 ilde 3.200 öğrenciyi aştığı bilinmektedir. Muhafazakâr Yemen ortamından yaşamın çeşitli yönlerinde gelenek, görenek ve davranışların farklılaştığı açık bir ortama geçiş, öğrenciyi bir yandan büyülenme, diğer yandan şok durumuna sokarak farklı ve çelişkili…

Gençlik Yaz Kampı Projesi

Gençlik yaz kampı projesi Proje Fikri: Kamp, Yemen ulusal kimliğini pekiştirmeyi ve asil İslami değerleri, itidal kapsamlı bir müfredat ve deneyimli ve bilgili belletmenler aracılığıyla, yaz aylarında iki hafta boyunca öğrenci yurtlarından veyahut turistik tatil beldelerinden birinde güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Neden gençlik yaz kampı? Türkiye’de geniş bir Yemenli öğrenci topluluğunun varlığı, bu öğrenciler dini ve ulusal…

Dostluk Sempozyumları Projesi

Dostluk Sempozyumları Projesi Proje Fikri: Türkiye’deki Yemen topluluğunu kuşatan bir kültürel ve sosyal ortam oluşturmak amacıyla “Kültür ve Kalkınma Dostluk Sempozyumları” düşüncesi hayata geçirildi. Bu proje; Yemenli gençlerin kültürel, düşünsel ve sosyal kimliklerini korumaya yönelik toplumsal inisiyatiflerini hayata geçirmeyi, eğitim programları ve hedeflenen faaliyetleri gerçekleştirmeyi, zamanla çözülmeye başlayan kültürel kimliği koruyan kültürel sempozyumların ve etkinliklerin…

Gençlik Dostluk Forumu

Gençlik Dostluk Forumu Proje Fikri: Yemen toplumu, savaş ve ardından gelen olumsuz yansımalar, yıkım ve yağma nedeniyle Yemen toplumunun tüm alanlarını, kurumlarını ve organlarını içeren birçok sorun ve zorlukla karşı karşıya kalmaktadır. Yemen toplumu, bunları tekrar aktif hale getirmek ve gelişime ve beraberindeki değişikliklere ayak uydurmasını sağlamak için büyük zorluklarla mücadele etmektedir. Yemenli öğrenci, tüm…

Rawahil Eğitim Forumu Projesi

Rawahil Eğitim Forumu Projesi Proje Fikri: Projenin fikri, Derneğimizin öğrencileri nitelikli hale getirmek, sağlam bir yeterlilik temeli oluşturmak, görev ve sorumlulukları üstlenebilecek lider ve genç kadroları oluşturmanın önemine olan inancından gelmektedir. Ve onları gelecekte yeni bir Yemen inşa etmeğe, bulundukları ülkede hedeflerinden sapma, milli ve İslami kimlik kaybından korumak, öğrencileri nitelikli bir şekilde eğiterek beceri…

Mesleki Yeterlilik Projesi

Mesleki Yeterlilik Projesi Proje Fikri: Bu proje, Türkiye’deki göçmen ailelere yönelik bir dizi mesleki eğitim ve beceri geliştirme programları ile bu ailelere iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına uygun olarak mesleki yeteneklerini geliştirmeleri ve gerekli olan beceri ve deneyimleri kazandırmayı amaçlamaktadır. Yemen Dostluk ve Dayanışma Derneği’nin vizyonu ve programı çerçevesinde, bu ailelerin yaşam kalitesini iyileştirmeye yönelik bir…