YEMEN DOSTLUK VE DAYANIŞMA DERNEĞI

Biz Yemenliyiz Forumu Projesi

Forumun fikri:

Türkiye’deki Yemenliler Forumu fikri üç yıl önce ortaya çıktı. Zira ulusal, kültürel ve ahlaki bağlılık açısından büyük ve çeşitli zorluklarla karşılaşan otuz binden fazla büyük bir Yemen topluluğunun varlığı, bu tür faaliyetleri icra edilmesinde katkıda bulunmak için daha fazla çabaya ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle forum fikri, topluluğun seçkinlerini bir araya getiren bir versiyon olarak 2019’da ilk olarak düzenlendi. Türkiye’de ikamet eden Yemenlilerin çeşitli kesimlerini yeniden bir araya getirme konusunda büyük başarılar elde etti. Forumun çıkarımlarından biri de bir sonraki forumun bir aile forumu olarak yapılmasıydı. 2020’de ikinci forum, herkesi memnun eden, aileler arasındaki bağları güçlendiren ve birçok Yemen gelenek ve göreneğini canlandıran bir Yemen ortamında toplam 310 kişiyle 74 aileyi bir araya getiren bir aile Forumu olarak gerçekleşti. Dernek, bu yıl 2021’de Biz Yemenli Aileyiz Forumu’nun üçüncü yılını duyurarak Yemenlilerin gurbet ülkesinde daha fazla yakınlaşma ve şefkat oluşturmada yardımcı olmak için aynı çabayı ve hırsı taşımaktadır.

Forum hedefleri:

  1. Türkiye’deki Yemen topluluğu arasında anavatana ait kimlik ve kültürel kavramları pekiştirmek.
  2. Diasporadaki Yemen topluluğu arasında bir tür uyum, kardeşlik ve samimiyet oluşturmak.
  3. Tartışma ve çalıştaylar yoluyla çocuk yetiştirmek ve eşler arasında ilişki kurma konusunda deneyim ve aile deneyimlerinin alışverişini gerçekleştirmek.
  4. Yemen topluluğu üyelerinin ev sahibi ülkenin yasal hukuku hakkında farkındalığını artırmak, mevcut fırsatlardan yararlanmak ve olası sorunlardan kaçınmak.
  5. Muhtelif etkinliklerle aileleri neşelendirmek.

Hedef guruplar

Türkiye'de Yemen toplumu

İş Yeri

Türkiye

Hedef Sayılerı

Yemen toplumundan 100 aile