YEMEN DOSTLUK VE DAYANIŞMA DERNEĞI

öğrenci evi projesi

Proje Fikri:

Projenin fikri, İstanbul’daki Türk üniversitelerinde okuyan Yemenli öğrencilere barınma ve beslenme sağlayarak barınma ve geçim ücretlerini ödeyememeleriyle sonuçlanan zor mali koşullardan muzdarip olanlara güvenli ve destekleyici bir barınma ortamı sağlamaktır. en muhtaç öğrencilerin eğitimlerini tamamlamalarını sağlamak, rehabilite etmek ve onlara bilgi ve yaşam ve iş becerileri kazandırmak ve geleceği inşa etmeye hazırlamak amacıyla, öğrenci barınması, öğrenci barınmalarını etkileyen başlıca olumlu faktörlerden biridir. öğrenim görmek için ülkesinden gurbetçi olan bir üniversite öğrencisinin, öğrencilere yardım ve bakım sağlamak ve maruz kaldıkları ekonomik sorunları çözmek amacıyla barınma yoluyla sağlanan entegre bir bakım ve hizmet sistemi aracılığıyla yaşamı. öğrencilerin boş zamanlarını, kişiliklerini geliştiren ve yeteneklerini öne çıkaran hedeflenen eğitim programlarına ve çeşitli etkinliklere (kültürel, sosyal, spor) yatırmak için psikolojik ve çalışma.

 

Genel amaç:

İstanbul’daki Türk üniversitelerinde öğrenim gören Yemenli öğrencilerin barınma ortamı sağlanması, bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi.

 

Ayrıntılı hedefler:

1- Yurt ücretini ödemekte zorlanan 200 öğrenciye İstanbul’da yurt sağlanması.

2 – Öğrencilerin akademik mükemmelliğini teşvik etmek, yeteneklerini keşfetmek ve kararlılık, hırs, sebat ve yenilikçilik ve yaratıcılık yeteneklerini pekiştirmek.

3- Yemen’in içinde bulunduğu insani durum nedeniyle mahsur kalan ve hayatı kısıtlı olan öğrencilerin maddi yüklerinin hafifletilmesi.

 

Hedef guruplar

Türkiye'deki Yemenli öğrenciler

İş Yeri

Türkiye

Hedef Sayılerı

200 öğrenci