YEMEN DOSTLUK VE DAYANIŞMA DERNEĞI

Oruç iftar projesi

Proje Fikri:

Farklı illerde çeşitli Türk üniversitelerinde öğrenim gören çok sayıda Yemenli kız ve erkek öğrencinin bulunması ve birçoğu için şartlar nedeniyle maddi kaynakların yetersiz kalması sonucunda zor mali koşullardan geçmektedir. Yemen’deki savaş ve ekonomik çöküş, öğrencilerin ailelerini oğullarına ve kızlarına ihtiyaçlarını karşılayamamaları nedeniyle büyük ölçüde etkiledi.

Ve diaspora yolculuğu, vatandan uzaklık, iş imkanlarının olmaması veya maddi gelirlerinin düşük olması nedeniyle Türkiye’ye yerleşen Yemenli ailelerin varlığı ve günlük hayatın gereksinimlerini karşılayamamaları.

Tüm bu koşullar, Yemen Dostluk ve Dayanışma Derneği’nin hayırseverler ve hayırseverler aracılığıyla bu öğrenci ve ailelere hayır ve bereket mevsimi olan mübarek Ramazan ayında hedef gruplara kahvaltı yemekleri sunarak yardım eli uzatma arayışına girmesine neden oldu.

 

Genel amaç:

Hicri 1443 yılı mübarek Ramazan ayında 1.250 hak sahibi ile ihtiyaç sahibi kız ve erkek öğrencilere ve iflas eden ailelere 5.000 oruç yemeği sağlanması.

 

Ayrıntılı hedefler:

1- Mübarek Ramazan ayında 1.250 oruçluya ramazan kahvaltısı verilmesi.

2- Yararlanıcılara 5.000 öğün kahvaltılık yemek verilmesi.

3- Farkındalık ve rehberlik programı.

Hedef guruplar

İhtiyaç sahibi öğrenci ve aileleri

İş Yeri

Türkiye

Hedef Sayılerı

1250 fert