YEMEN DOSTLUK VE DAYANIŞMA DERNEĞI

Dostluk Sempozyumları Projesi

Proje Fikri:

Türkiye’deki Yemen topluluğunu kuşatan bir kültürel ve sosyal ortam oluşturmak amacıyla “Kültür ve Kalkınma Dostluk Sempozyumları” düşüncesi hayata geçirildi. Bu proje; Yemenli gençlerin kültürel, düşünsel ve sosyal kimliklerini korumaya yönelik toplumsal inisiyatiflerini hayata geçirmeyi, eğitim programları ve hedeflenen faaliyetleri gerçekleştirmeyi, zamanla çözülmeye başlayan kültürel kimliği koruyan kültürel sempozyumların ve etkinliklerin kurulmasına yer açmayı, öğrenciler arasında kreasyon ve yeniliklerin benimsenmesine katkıda bulunmayı ve onları teşvik etmeyi, dinine ve milliyetine aidiyet duygusunu pekiştirmeyi, yeteneklerini geliştirmek için çalışmayı ve asil değerleri, İslami ve Arap kimliğini korurken diğer kültürlerle bütünleşmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.

Ana Hedef

Bireylerin davranışları üzerinde doğrudan etkisi olan birçok programın gerçekleştirilmesi ve diaspora ülkesindeki Yemen topluluğunun ulusal kimliğinin korunması.

İkincil Hedefler

  • Genç erkek ve kızları içeren bir sosyo-kültürel ortam sağlamak.
  • Genç erkek ve kızların ulusal kimliğini pekiştirmek ve ev sahibi toplumun kültürünü tanımak, entegrasyonu sağlamak ve kalıcı pozitif bir arada yaşamayı desteklemek için onları yetiştirmek.
  • Kültürel ve eğlence etkinliklerini, yarışmaları ve hedefe yönelik etkinlikleri uygulamak.
  • Kuran-ı Kerim’i ve İlimlerini öğretmeye özen göstermek ve öğrencilere değer ve davranışlar aşılamak.
  • Öğrencinin kişiliğini bilişsel ve yetenek bazında inşa etmek, yeteneklere sponsor olmak ve gençler arasında yaratıcılığı ve yeniliği benimsemek.
  • Gençlere gönüllü çalışma ve toplum hizmeti kültürünü aşılamak.
  • Yıl boyunca tüm etkinlik ve faaliyetlerde 5000’den fazla kişiyi hedeflemek.

Hedef guruplar

Türkiye'deki Yemenli öğrenciler

İş Yeri

Türkiye

Hedef Sayılerı

5000 öğrenci