YEMEN DOSTLUK VE DAYANIŞMA DERNEĞI

Dernek başkanının konuşması

Dr. Ahmed Al-Oqabi

Yemen Dostluk ve Dayanışma Derneği, Türkiye’deki Yemen kurumsal çalışmasının ilk çekirdeğidir. Dernek, Şubat 2014’te kuruldu ve bu tarih kendisinin başlangıç noktasıydı. Daha sonra Derneğin vizyonu sürdürülebilir bir vizyon etrafında şekillendi. Ardından insan yetiştirme ve yüce hedefler doğrultusunda istikrarlı adımlar ve stratejik planlarla vizyonuna ulaşmak için anlamlı bir etki ile gelişmesini sağlamaya doğru yola çıktı. İnsan kişiliğinin, herhangi bir insan toplumunun sürdürülebilir kalkınma sürecinde gerçek zenginlik ve temel dayanak olduğundan ve çeşitli iş sektörlerinde ve toplumsal kalkınma alanlarında mevcut ve beklenen tüm zorluklarla yüzleşmenin ana unsuru olduğundan dolayı toplumun gelişimine katkıda bulunacak, değerini ve kültürel kimliğini güçlendirecek kapasiteler oluşturmak ve çıkarımlar üretmek adına odak noktası eğitim, bilgi ve beceri yetkinlik oldu. Maddi ve manevi destek sağlamada emeği geçen ve derneğin birçok başarısında öncülük eden pak ellerin sahipleri ortaklarımıza teşekkür ve şükranlarımızı sunarız. Ayrıca, derneğin kuruluşunda emsal teşkil edenlere ve önceki dönemlerde yönetiminde etkisi olanlara şükranlarımızı sunarız. Hepimiz toplumsal kalkınmayı sağlamak ve sürdürülebilir bir etki yaratmak için daha fazla iş birliği, entegrasyon ve ortaklığı ümit ediyoruz.

  • Hakkımızda
  • Misyonumuz
  • Vizyonumuz
  • Değerlerimiz

Yemen Dostluk ve İşbirliği Derneği

Yemen Dostluk ve Dayanışma Derneği, (14/02/2014) tarihinde Türkiye'nin ilk Yemen Derneği olarak kurulmuş, Merkezi İstanbul'da bulunan bağımsız, kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur. Çalışmalarını İstanbul Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü tarafından verilen (2349) kütük numarasıyla yürütmektedir. Uluslararası kalite ve mükemmellik standartlarına uygun olarak toplum üzerinde sürdürülebilir verimli ve etkili bir etkiyi oluşturmak için insan yetiştirmek ve güçlendirmek alanlarına önem vermektedir. Yemen Dostluk ve Dayanışma Derneği, resmi ve bölgesel kurumlar nezdinde tanınmakta ve birçok bölgesel ve uluslararası ortaklığa sahiptir.

Misyonumuz:

Sürdürülebilir değer ve etkiye sahip kalkınma programlarının ve toplumsal girişimlerin uygulanması ve etkin iş birliği ve ortaklık ilişkilerinin kurulması yoluyla, uzmanlığımızın ve kaynaklarımızın optimum yatırımı ile zamana ayak uydurarak, en iyi uygulamalara ve kurumsal çalışma standartlarına uygun olarak insan yetiştirmeye ve ona iyi bir hayat sunmak için çalışıyoruz. 

Vizyonumuz:

İnsan yetiştirmede ve sürdürülebilir toplumsal etki ile kapsamlı bir kalkınma oluşturmasını sağlamada öncü bir model olmak.

Değerlerimiz:

Temayüz

Kalite

Ortaklık

Şeffaflık

Aidiyet

Derneğin tanıtım filmi