YEMEN DOSTLUK VE DAYANIŞMA DERNEĞI

Dostluk Vakfı Projesi

Proje Fikri:

Proje, bir grup uzman profesyonel kadronun gözetiminde, projelerin ekonomik fizibilite etütlerine ve bunlarla ilişkili risklere göre, kaynakları karlı ve güvenli yatırım projelerine yatırılan bir vakıf finansal portföyüdür. Portföy gelirleri, İnsani Yardım ve Kalkınma Derneği’nin program, faaliyet ve projelerinin yararına, böylece sürdürülebilir bir bağış yatırım varlığı olacak ve ışığı, mükâfatı ve bereketi sona ermeyecek olan bağışçılar için devam eden bir hayır kurumu yararına iade edilecektir. Allah yeryüzüne ve üzerindekilere mirasçıdır. Yatırım portföyünün en öne çıkan çıktıları arasında:

1. Savaş nedeniyle yerinden edilmiş ve Yemen’den gelen göçmenler arasında yardıma muhtaç kişilerin sürekli artması ışığında, derneğin programlarından ve faaliyetlerinden yararlananların çevresini genişletme ihtiyacı.

2. Derneğin, destekçilerin ve bağışçıların bağışlarına mutlak bir şekilde bağlı olması, destek sağlamayı bırakmaları durumunda derneğin yararlanıcılara hizmet vermeye devam edememesine yol açacaktır.

3. Düşük kaynaklar, çoğu öğrenciye yardım etmenin durmasına yol açar ve bu da nihayetinde öğrencilerin eğitimlerini tamamlayamamasına ve durmasına yol açar.

4. Derneğin gelecekteki projeler için planlama süreci, büyük ölçüde azalmaya, artışa veya durmaya tabi olan istikrarsız kaynaklar olan bağışlara dayandığından sekteye uğrar.

5. Yüksek işletme maliyetleri nedeniyle derneğin bütçesini sağlamada tekrarlanan zorluklar.

 

Genel Amaç:

Derneğin mali sürdürülebilirliğini sağlamak ve vizyon, hedef ve programlarını gerçekleştirmeye yönlendirmek ve program ve faaliyetlerinden yararlanan tabanını genişletmek.

 

Ayrıntlı hedefler:

1. Eğitim derneğinin projeleri için finansman ve finansal istikrar sağlamak.

2. Derneğin proje ve hizmetlerinden yararlanan öğrenci sayısını artırmak.

3. Dernek merkezinin kirasını ve işletme giderlerini temin etmek.

4. Mükâfatını hayatta ve vefatından sonra da devam ettirmek isteyenlere bağış imkânı sağlamak.

 

Hedef guruplar

-----------------------------

İş Yeri

Türkiye

Hedef Sayılerı

---------------------------------