YEMEN DOSTLUK VE DAYANIŞMA DERNEĞI

Dostluk Vakfı Projesi

Proje Fikri:

Proje bir vakıf finansal portföyüdür. Bir grup uzman profesyonel kadro gözetiminde, projelerin ekonomik fizibilite çalışmalarına ve bunlarla ilişkili risklere göre kaynaklarını karlı ve güvenli yatırım projelerine yatırım yapılır. Böylece portföyün gelirleri insani Yardım ve Kalkınma Derneği’nin programları, faaliyetleri ve projeleri yararına kullanılacaktır. Nitekim bu, sürdürülebilir bir vakıf yatırımı ve bağışçılar için Allah yeryüzünü ve üzerindekileri miras alana kadar nuru, mükafatı ve ecri yarıda kesilmeyecek olan bir sadaka-i cariyedir.

Yatırım portföyünün en dikkate değer sonuçları şunlardır:

  1. Dernek, savaş nedeniyle yerinden edilmiş ve Yemen’den gelen göçmenlerden yardım ihtiyacının sürekli artması ışığında, Derneğin program ve faaliyetlerinden yararlanıcılar çerçevesini genişletme ihtiyacı.
  2. Derneğin sponsor ve bağışçıların bağışlarına olan bağlılığı, destek vermeyi bırakmaları durumunda derneğin hizmetlerini yararlanıcılara sunmaya devam edememesine kesinlikle yol açmaktadır.
  3. Kaynaklardaki azalma, çoğu öğrenciye yardımın kesilmesine yol açar. Bu ise çaresizliğe ve öğrencilerin eğitimlerini tamamlamamaya neden olur.
  4. Dernekte gelecekteki projeler için planlama süreci, büyük ölçüde azaltılabilen, artırılabilen veya durdurulabilen istikrarsız kaynaklar olan bağışlara dayandığı için engellenmektedir.
  5. Yüksek işletme maliyetleri nedeniyle derneğin bütçesinden tasarruf etmede sık sık karşılaşılan zorluklar.

Ana Hedef:

Derneğin finansal sürdürülebilirliği sağlamasını ve vizyonunu, hedeflerini ve programlarını gerçekleştirmeye yönlendirmesini sağlamak ve programlarından ve faaliyetlerinden yararlananların tabanını genişletmek.

İkincil Hedefler:

  1. Eğitim derneği projelerine finansman ve finansal istikrar sağlamak.
  2. Derneğin proje ve hizmetlerinden yararlanan öğrenci sayısını artırmak.
  3. Dernek merkezinin kirasını ve işletme giderlerini güvence altına almak.
  4. Yaşamlarında ve ölümlerinden sonra ecir ve mükafatın devam etmesini isteyenler için bir vakıf fırsatı sağlamak.

Hedef guruplar

-----------------------------

İş Yeri

Türkiye

Hedef Sayılerı

---------------------------------