YEMEN DOSTLUK VE DAYANIŞMA DERNEĞI

Gençlik Dostluk Forumu

Proje Fikri:

Yemen toplumu, savaş ve onun olumsuz yansımaları ve Yemen toplumunun tüm alanlarını, kurumlarını ve organlarını içeren yıkım ve sabotaj nedeniyle birçok sorun ve zorlukla karşı karşıyadır ve onları rehabilite etmek ve kalkınma ve gelişmeye ayak uydurabilmelerini sağlamak için büyük zorluklarla karşı karşıyadır. Yemenli öğrenci, tüm Yemenli kurumlar için geleceğin gerçek sermayesi olarak kabul edilmekte ve bu kurumların gelişimlerinin temellerini atabilmeleri ve istenilen başarıya ulaşabilmeleri için iyi yetişmiş ve nitelikli insan kadrolarına güvenmeleri gerekmektedir. ➢ Yemen’in yeniden inşası aşamasında, devletin ve Yemen toplumunun kurumlarının inşasında aktif rol oynayacak bu kadroya güvendiği için İslami ve milli ahlak ve değerlerinin korunmasına katkı sağlayacak eğitim programlarına ihtiyaç duymaktadır. savaş ve inşa ve kalkınma aşamasının başlaması, dolayısıyla Yemen Dostluk ve Dayanışma Derneği’ni başlattığım bu program, öğrencileri kalifiye etmenin ve yetiştirmenin ve onları sapmadan korumanın önemine ve yeterliliklerini yükseltmenin gerekliliğine inanarak, yeni Yemen’in inşasını üstlenecek gerekli kadroları hazırlamak için.

 

Neden Gençlik Dostluk Forumu?

• Yemen toplumunun bir sonraki aşamada ilerlemesine ve yeni bir Yemen’in inşasına etkin bir şekilde katkıda bulunacak yüksek vasıflı ve nitelikli kadrolara acil ihtiyaç.

• Türkiye’de geniş bir Yemenli öğrenci topluluğunun varlığı nedeniyle, Yemen toplumuna yüksek nitelikli insan kaynakları sağlamak, onları eğitmek, kalifiye etmek, geliştirmek ve gelişmeye ayak uydurmalarını sağlamak için iyi bir fırsat sunuyorlar.

• Çünkü öğrenciler sürekli olarak öğrenmeye ve deneyim kazanmaya, hayattaki yeteneklerini geliştirmeye veya iş olanaklarını ve alanlarını artırmaya, liderlik ve kalite pozisyonlarına yükselmeye ilişkin bilgi ve beceriler kazanmaya ihtiyaç duyarlar.

• Eğitim, değişen çalışma gereksinimlerinin zorluklarını ve çalışma ortamındaki hızlı bilgi gelişimini karşılamak için insan kaynakları geliştirme sistemi içinde entegre bir stratejik çerçevedir.

Hedef guruplar

Dernekte eğitim burslu öğrenciler

İş Yeri

Türkiye

Hedef Sayılerı

150 öğrenci