YEMEN DOSTLUK VE DAYANIŞMA DERNEĞI

Mesleki Yeterlilik Projesi

Proje Fikri:

Bu proje, Türkiye’deki göçmen ailelere yönelik bir dizi mesleki eğitim ve beceri geliştirme programları ile bu ailelere iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına uygun olarak mesleki yeteneklerini geliştirmeleri ve gerekli olan beceri ve deneyimleri kazandırmayı amaçlamaktadır. Yemen Dostluk ve Dayanışma Derneği’nin vizyonu ve programı çerçevesinde, bu ailelerin yaşam kalitesini iyileştirmeye yönelik bir girişimde bulunmakta, onları desteklenmeye ve bakıma muhtaç olmaktan çıkarıp, kendi ihtiyaçlarını karşılayabilen ve daha sonraki aşamalarda başkalarına destek sağlayabilen üretken ailelere dönüştürmeyi hedeflemektedir.

Ana Hedef:

Yurtdışındaki Yemen topluluğunun milli kimliğini koruma amacıyla, bireylerin davranışlarını doğrudan etkileyen eğitimsel ve ahlaki değerler sistemini inşa etmek.

İkincil Hedefler:

1- Genç erkek ve kız öğrenciler için kültürel bir sosyal ortam sağlama.

 2- Genç erkek ve kız öğrencilerin milli kimliklerini güçlendirmelerini sağlamak ve yaşadıkları toplumun kültürlerini öğrenip bütünleşmeyi sağlayarak olumlu bir iş birliği sağlamak.

 3- Kültürel, eğlenceli yarışma ve etkinliklerin uygulanması.

 4- Öğrencilere Kur’an-ı Kerim’in öğretilip değerler eğitimi verilmesini sağlamak.

 5- Öğrencilerin bilgi, beceri ve ahlak açısından kişiliğini inşa edip, gençlerin yeteneklerini geliştirmelerinde teşvik etmek.

 6- Gençler arasında gönüllü çalışma kültürünü ve topluma hizmet etme bilincini aşılama.

7- Tüm etkinlikler ve faaliyetlere 5000’den fazla kişinin katılımını sağlamak.

Hedef guruplar

Türkiye Cumhuriyeti'ndeki Yemenli göçmen aileler ve çocukları

İş Yeri

Türkiye

Hedef Sayılerı

5000 öğrenci