YEMEN DOSTLUK VE DAYANIŞMA DERNEĞI

Okul Öğrencilerine Eğitim Sponsorluk Programı Projesi

Proje Fikri:

 Eğitim Sponsorluk Programı, okul öğrencileri için kapsamlı bir eğitim destek programı sunar. Öğrencilere, mesleki yöntem ve yaratıcı yaklaşımlarla tasarlanmış etkileşimli aktiviteler ve programlar aracılığıyla eğitim ve beceri alanlarında bütünsel bir yaklaşım sağlanır. Proje, öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla öğrenim ücreti, eğitim kursları ve sosyal aktiviteleri kapsar. Bu proje ile öğrencileri akademik başarıya teşvik eden, motive edici bir ortamda, kendi potansiyellerini keşfetmeleri için fırsat tanınmış olur. Ayrıca, bireylerin kendi yeteneklerini geliştirerek, ülkelerine ve milletine katkıda bulunabilecekleri bir nesil oluşturmayı hedefler.

Ana Hedefler:

 1- Bir eğitim yılı boyunca 20 öğrencinin tamamen veya kısmen okul ücretlerinin ödenmesi.

2- Kişisel gelişim ve yaşam becerileri ile ilgili eğitim programının düzenlenmesi.

3- Spor, eğlence, toplum ve kültür alanlarında 5 aktivite düzenlemek.

4- 20 öğrencinin ailelerine yönelik eğitim ve rehberlik danışmanlığı sağlamak.

Hedef guruplar

Türkiye'deki Yemenli öğrenciler

İş Yeri

Türkiye

Hedef Sayılerı

20 öğrenci