YEMEN DOSTLUK VE DAYANIŞMA DERNEĞI

Rawahil Eğitim Forumu Projesi

Proje Fikri:

Projenin fikri, Derneğimizin öğrencileri nitelikli hale getirmek, sağlam bir yeterlilik temeli oluşturmak, görev ve sorumlulukları üstlenebilecek lider ve genç kadroları oluşturmanın önemine olan inancından gelmektedir. Ve onları gelecekte yeni bir Yemen inşa etmeğe, bulundukları ülkede hedeflerinden sapma, milli ve İslami kimlik kaybından korumak, öğrencileri nitelikli bir şekilde eğiterek beceri seviyelerini yükseltmek ve onlara farklı beceri ve kültürler kazandırmaktır. Nitekim bu program da öğrencilerin milli ve İslami değerlerini güçlendirmek, yeteneklerini geliştirmek ve farklı alanlarda liderlik yapabilmeleri için kapasitelerini inşa etmek amacıyla tasarlanmış ve uygulanmıştır. Program, bilimsel bir yöntem temelinde öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanmış bütünlük arz eden bir sistem içerir. Bu sistem, bireylere sürdürülebilir ve nitelikli eğitim ve gelişim sağlar, onların kapasitelerini geliştirir, bilgi ve beceriler kazandırır, bilimsel ve teknolojik ilerlemeye ayak uydurabilmelerini mümkün kılar. Bu şekilde, bu öğrenciler ile gelecekte Yemen halkını düşünen, öğrenen, üreten ve kalkındıran bir çekirdek kadro oluşturulabilir.

Program Hedefleri:

1- 100 öğrencinin topluma liderlik yapabilecek bilgi ve beceri kazanmaları için eğitilmesini sağlamak.

2- Öğrencilerin kültürel ve psikolojik açıdan yeteneklerini geliştirmek ve milli değerlere olan bağlılıklarını güçlendirmek.

3- Program süresince öğrencilere, öğretmenler ve başarılı gençlerle iletişim kurma fırsatı sağlanarak onları rehber edinmelerine ve gelecekteki planlarını ve projelerini inşa etmelerine yardımcı olunması için bir araya gelme şansı tanınması.

Hedef guruplar

Türkiye'deki Yemenli öğrenciler

İş Yeri

Türkiye

Hedef Sayılerı

100 öğrenci