YEMEN DOSTLUK VE DAYANIŞMA DERNEĞI

Yetenekli Öğrencilere Yönelik Kapsamlı Eğitim Bursları Projesi

Projenin Amacı:

Türkiye’de Üniversite eğitimi alan üstün yetenekli ve başarılı Yemenli öğrencilere yönelik çeşitli hizmetleri içeren kapsamlı burs yardımı sunmaktadır.  Bu hizmetler arasında aylık maddi destek, konaklama, yemek, eğitim, çeşitli etkinlikler ve programlar bulunmaktadır. Bu teşvik edici eğitim ortamı ile öğrencinin akademik, kişisel ve toplumsal başarısı yükselterek toplumunu yükseltmeyi amaçlamaktadır.

Projemiz, gelecekte Yemen’in ihtiyaç duyacağı nitelikli alanlarda eğitim alan başarılı ve yetenekli Yemenli öğrencilere odaklanmaktadır. Bu amaçla projenin odak noktaları şunlardır;

1- Akademik Hazırlık: Yemen Dostluk ve Dayanışma Derneği, Türkiye’deki üniversitelerle olan ilişkisini kullanarak öğrencilerinin üniversiteye yerleşmelerini sağlar ve akademik çalışmalarını takip eder.

2- Bilgi ve Beceri Geliştirme: Eğitim sürecinde eğitim ve yetenek geliştirme programlarıyla öğrencinin bilgi düzeyini artırıp becerilerini geliştirerek öğrencinin liderlik ve mesleki kişiliğini inşa etmeyi hedefler.

 3- Sosyal Bakım: Güvenli ve istikrarlı bir eğitim ortamı sağlayarak, öğrencilerin rahat yaşamak için gerekli tüm araçlara erişimini ve sosyal ve psikolojik desteklerini sağlayarak, öğrencilerin yüksek başarı seviyesine ulaşmalarını sağlamayı amaçlar.

Ana Hedef:

Toplumda nitelikli, öncü, bilimsel ve mesleki yeteneklere sahip Yemenli bireyleri teşvik ederek sürdürülebilir kalkınmayı gerçekleştirmeye ve toplumsal medeniyetin kalkınmasına katkıda bulunmayı amaçlar.

İkincil Hedefler:

  • Yetenekli ve başarılı Yemenli öğrenciler için kapsamlı burs yardımında bulunup üniversite eğitimlerini tamamlamalarında yardımcı olarak değer ve beceri kazanmaya teşvik eden bir eğitim ortamında başarı elde etmelerine imkân tanımak.
  • Yetenekli ve başarılı olan (50) öğrenci için aylık burs desteği sağlamak.
  • Eğitimde başarılı olmaları için (50) öğrenciye güvenli ve uygun konut temin edilmesi.
  • Öğrencilere gerekli beceri ve deneyimleri kazandıracak toplamda 40 saat olan 10 eğitim kursunu içeren 2 Beceri eğitim programı uygulamak.

Hedef guruplar

Türkiye'deki Yemenli öğrenciler

İş Yeri

Türkiye

Hedef Sayılerı

50 öğrenci