YEMEN DOSTLUK VE DAYANIŞMA DERNEĞI

Yemenli öğrenciler için öğrenci forumları projesi

Proje Fikri:

Yemenli öğrencilerin Türkiye’ye burslarının her geçen yıl arttığı ve Türkiye’deki Yemenli öğrenci sayısının 63 valiliğe dağılmış 3.200 öğrenciyi aştığı bilinmektedir.

Muhafazakar Yemen ortamından hayatın çeşitli yönlerinde örf, adet ve davranışların farklılık gösterdiği açık bir ortama geçiş, öğrenciyi bir yandan büyülerken, diğer yandan şoka sokar. Bu ülkede yaşamanın bir gereği olarak çevredeki toplumla bütünleşme ihtiyacının etkisiyle toplum içinde çözülme dürtüsü ve bu ve bunun arasında bazı genç erkek ve kadınlar düşmüş, izole edilmişleri inançlarından şüphe etmeye ve dışa dönükleri reddetmeye yöneltmiştir. onların ahlakı. Bu savaşta, gelenleri ilk anlardan itibaren kucaklayan, özgüvenlerini ve dinlerini geliştiren destekleyici bir ortam sağlayarak, çevrelerindeki toplumla olumlu bir şekilde bütünleşmelerine yardımcı olan pratik bir mola vermek gerekiyordu. öğrenci yurtlarında, birliklerde ve çeşitli öğrenci kurullarında görev yapan ileri akademik düzeylerde çalışarak yeni öğrenciler için bir kuluçka ortamı oluşturmakta, kız ve erkek öğrencilerimizin dini ve milli kimliklerine bağlı kalmaları için koruma ihtiyacı duymaktayız. onların medeni değerleri.

Profesyonel olarak istenilen hedefe ulaşmak için, bu proje, öğrencileri kucaklayan ve onları daha yetenekli ve etkili kılan kültürel ve eğitimsel etkinlikleri uygulayabilmeleri için uygun ortamı sağlayan ve onlara olumlu yönde yardımcı olan öğrenci yurtları için en gerekli ihtiyaçların karşılanmasına katkıda bulunmaktır. Olumsuz yönlerden etkilenmeden topluma entegre olmak.

 

Proje Önemi:

Öğrenci forumları, öğrencileri korumanın ve özgüvenlerini artırmanın ve onları koruyan, yeteneklerini geliştiren ve çeşitli enerjilerini kendilerine ve meslektaşlarına hizmet sunma konusunda harekete geçiren, öne çıkmalarına yardımcı olan olumlu bir ortama bağlamanın en önemli araçlarından biridir. Yemenli öğrencinin olumlu imajını ve Türk toplumunun inandığı ve Türklerin Yemenlilere somut kabulünün arkasında duran destekleyici Yemenlilerin ideal imajını güçlendirmenin yanı sıra öğrencileri geldikleri amaç ile ilişkilendirme, özellikle Türkiye’ye veya başka ülkelere gönderilen öğrencilerin notları ve oranları yüksek olduğu için ve yakın geleceğin liderleri oldukları için bu kesime özen gösterilmesi gerekir.

Hedef guruplar

Türkiye'deki Yemenli öğrenciler

İş Yeri

Türkiye

Hedef Sayılerı

2000 öğrenci