YEMEN DOSTLUK VE DAYANIŞMA DERNEĞI

Topluluk girişimleri

Biz Yemenliyiz Forumu Projesi

Biz Yemenliyiz Forumu Projesi Forumun fikri: Türkiye’deki Yemenliler Forumu fikri üç yıl önce ortaya çıktı. Zira ulusal, kültürel ve ahlaki bağlılık açısından büyük ve çeşitli zorluklarla karşılaşan otuz binden fazla büyük bir Yemen topluluğunun varlığı, bu tür faaliyetleri icra edilmesinde katkıda bulunmak için daha fazla çabaya ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle forum fikri, topluluğun seçkinlerini bir…

Ulusal Kimlik Sempozyumu

Ulusal Kimlik Sempozyumu Proje Fikri: Ulusal kimlik konusu, özellikle küreselleşme ve buna eşlik eden bilgi ve iletişim teknolojisindeki büyük devrim gibi çağdaş zorluklar ve dini, kültürel, entelektüel, politik, sosyal ve ekonomik boyutlarıyla özel kimlikler üzerindeki etkileri ışığında, küresel düzeyde en önemli ilgi alanlarından biridir. Buradan hareketle, özellikle savaş nedeniyle Yemenlilerin büyük göçü ve Yemen toplumunu…