YEMEN DOSTLUK VE DAYANIŞMA DERNEĞI

Eğitim ve kapasite geliştirme

Dostluk Sempozyumları Projesi

Dostluk Sempozyumları Projesi Proje Fikri: Türkiye’deki Yemen topluluğunu kuşatan bir kültürel ve sosyal ortam oluşturmak amacıyla “Kültür ve Kalkınma Dostluk Sempozyumları” düşüncesi hayata geçirildi. Bu proje; Yemenli gençlerin kültürel, düşünsel ve sosyal kimliklerini korumaya yönelik toplumsal inisiyatiflerini hayata geçirmeyi, eğitim programları ve hedeflenen faaliyetleri gerçekleştirmeyi, zamanla çözülmeye başlayan kültürel kimliği koruyan kültürel sempozyumların ve etkinliklerin…

Gençlik Dostluk Forumu

Gençlik Dostluk Forumu Proje Fikri: Yemen toplumu, savaş ve ardından gelen olumsuz yansımalar, yıkım ve yağma nedeniyle Yemen toplumunun tüm alanlarını, kurumlarını ve organlarını içeren birçok sorun ve zorlukla karşı karşıya kalmaktadır. Yemen toplumu, bunları tekrar aktif hale getirmek ve gelişime ve beraberindeki değişikliklere ayak uydurmasını sağlamak için büyük zorluklarla mücadele etmektedir. Yemenli öğrenci, tüm…

Rawahil Eğitim Forumu Projesi

Rawahil Eğitim Forumu Projesi Proje Fikri: Projenin fikri, Derneğimizin öğrencileri nitelikli hale getirmek, sağlam bir yeterlilik temeli oluşturmak, görev ve sorumlulukları üstlenebilecek lider ve genç kadroları oluşturmanın önemine olan inancından gelmektedir. Ve onları gelecekte yeni bir Yemen inşa etmeğe, bulundukları ülkede hedeflerinden sapma, milli ve İslami kimlik kaybından korumak, öğrencileri nitelikli bir şekilde eğiterek beceri…

Mesleki Yeterlilik Projesi

Mesleki Yeterlilik Projesi Proje Fikri: Bu proje, Türkiye’deki göçmen ailelere yönelik bir dizi mesleki eğitim ve beceri geliştirme programları ile bu ailelere iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına uygun olarak mesleki yeteneklerini geliştirmeleri ve gerekli olan beceri ve deneyimleri kazandırmayı amaçlamaktadır. Yemen Dostluk ve Dayanışma Derneği’nin vizyonu ve programı çerçevesinde, bu ailelerin yaşam kalitesini iyileştirmeye yönelik bir…